Day: June 16, 2021

ซื้อ ประกันรถ

มือใหม่เพิ่งมีรถต้องรู้ นำรถเข้าตรวจสภาพเป็นสิ่งที่ต้องทำก่อนต่อภาษีมือใหม่เพิ่งมีรถต้องรู้ นำรถเข้าตรวจสภาพเป็นสิ่งที่ต้องทำก่อนต่อภาษี

คนที่เพิ่งซื้อรถและเป็นผู้ขับขี่มือใหม่ ควรทราบไว้ การมีรถยนต์ไม่ใช่แค่เรื่องของการใช้รถขับขี่เดินทางเท่านั้น แต่ยังมีสิ่งสำคัญอีกหลายเรื่องที่จะต้องใส่ใจ อย่างเช่นเรื่องของการดูแลรถอย่างถูกต้อง การซื้อ ประกันรถที่เหมาะสม การตรวจสภาพรถ และการต่อภาษีรถยนต์ โดยเฉพาะเรื่องการตรวจสภาพมักเป็นสิ่งที่สร้างความกังวลเล็ก ๆ ให้กับผู้ขับขี่มือใหม่เสมอ มาดูกันดีกว่าว่าการตรวจสภาพรถมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง รถมีอายุการใช้งานเท่าไหร่ ถึงต้องเข้าตรวจสภาพ ผู้ขับขี่มือใหม่หลายคนอาจจะยังสับสนว่ารถเราต้องเข้าตรวจสภาพไหม ในเมื่อเพิ่งซื้อมาขับได้ไม่กี่ปี จริง ๆ แล้วถ้าเป็นการตรวจสภาพรถทั่วไปก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของคุณเองเลย ถ้าขับขี่แล้วรู้สึกรถตอบสนองไม่ดี มีบางอย่างผิดปกติ ก็เข้าตรวจสภาพได้ตามที่ต้องการ โดยปกติทั่วไปแล้วก็มักจะทำกันปีละครั้ง แต่ถ้าเป็นกรณีที่จะตรวจสภาพรถเพื่อต่อภาษีกรมการขนส่งก็จะมีระเบียบปฏิบัติระบุไว้ดังนี้ รถยนต์ทั่วไป รวมไปถึงรถบรรทุก หากมีอายุการใช้งานนานกว่า 7 ปีขึ้นไปจำเป็นต้องเข้ารับการตรวจสภาพก่อนต่อภาษี